Regler for farligt gods

På internationalt plan er der fælles regler for transport af farligt gods på jernbane. Reglerne gælder også i Danmark, hvor Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Om RID

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen. Heraf fremgår det bl.a., at alvorlige uheld skal rapporteres til Trafikstyrelsen.

Læs mere

RID 2023

RID 2023 er gældende fra den 1. januar 2023.

Læs mere

Sikkerhedsrådgiver

Infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, der arbejder med transport af farligt gods, skal udpege en sikkerhedsrådgiver, som skal udarbejde en rapport til virksomhedens ledelse om alle aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods.

Læs mere

Kompetente myndigheder

I Danmark er der, indenfor transport af farligt gods, en række forskellige kompetente myndigheder.

Læs mere

Indberetning af ulykker med farligt gods

Hvis der sker uheld med farligt gods, skal det rapporteres til Trafikstyrelsen.

Læs mere