Kompetente myndigheder

I Danmark er der, indenfor transport af farligt gods, en række forskellige kompetente myndigheder.

Trafikstyrelsen er kompetent myndighed for jernbane transport af farligt gods og er myndighed for den Danske lovgivning, herunder bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere og RID-reglementet.

Transportministeriet er kompetent myndighed for vejtransport af farligt gods og er myndighed for den Danske lovgivning og ADR reglementet. Beredskabsstyrelsen forvalter i det daglige Transportministeriets Myndighedsområde.

Statens Institut for Strålebeskyttelse, er et institut i Sundhedsstyrelsen og er kompetent myndighed for både  vej- og jernbanetransport af farligt gods.

Teknologisk Institut varetager Trafikstyrelsen og Transportministeriets myndighedsrolle if. godkendelse og tilsyn med farligt gods emballager.

Følgende myndigheder anses for kompetente myndigheder:

  • Transportministeriet
  • Rigspolitiet
  • Beredskabsstyrelsen
  • Trafikstyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Statens Institut for Strålebeskyttelse
  • Sikkerhedsstyrelsen
  • Fødevarestyrelsen
Senest opdateret 05-08-2021