Sikkerhedsrådgiver

Infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder, der arbejder med transport af farligt gods, skal udpege en sikkerhedsrådgiver, som skal udarbejde en rapport til virksomhedens ledelse om alle aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiverens rolle

Sikkerhedsrådgiveren skal rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods og sikre, at reglerne på området overholdes. En gang om året skal sikkerhedsrådgiveren udarbejde en rapport til virksomhedens ledelse om alle aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods.

Sikkerhedsrådgiveren skal have et (eksamens)bevis, som er gyldigt for de transportveje (vej, jernbane eller begge dele), der er relevante for virksomheden. Beviset udstedes efter bestået eksamen og er gyldigt i hele EU i fem år.

 

Krav til sikkerhedsrådgiveren

For at blive sikkerhedsrådgiver skal man bestå en grundlæggende eksamen, som afholdes af Beredskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen i fællesskab. Det kræver et godt kendskab til transport af farligt gods for at kunne bestå den grundlæggende eksamen.

For at deltage i eksamen skal man tilmelde sig via Beredskabsstyrelsens hjemmeside, inden tilmeldingsfristen udløber. Du finder et link til tilmeldingssiden nedenfor, hvor du også kan læse mere om eksamens- og tilmeldingsproceduren.
 

Relevante links

Gå til Beredskabsstyrelsens hjemmeside for at læse om sikkerhedsrådgiver (nyt vindue)

Gå til Beredskabsstyrelsens hjemmeside for at læse om tilmelding til sikkerhedsrådgivereksamen (nyt vindue)

 

Tilsyn

Trafikstyrelsen fører tilsyn med de sikkerhedsrådgivere, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad jernbane. Tilsynet sker som en del af Trafikstyrelsens øvrige tilsyn.

Tvivlsspørgsmål vedrørende faglig fortolkning af RID-bestemmelserne i forbindelse med sikkerhedsrådgivereksamen afgøres endeligt af Trafikstyrelsen på Transportministeriets vegne.

Senest opdateret 14-03-2022