Kendt kunde/befragter

Kontakt os

Trafikstyrelsen godkender kendte kunder. Kravene for at blive godkendt er bl.a. sikkerhedsprocedurer for fragthåndtering og sikkerhedsmæssig uddannelse af personale.

Betegnelsen Kendt kunde/befragter omfatter følgende typer af virksomheder:

 • Virksomheder der producerer varer og sender disse som luftfragt
 • Virksomheder der distribution flyreservedele og sender disse som luftfragt
 • Museer der sender kunstgenstande som luftfragt 

 

Gå til EU Kommissionen - Aviation Security (nyt vindue)

Gå til EUR-Lex (nyt vindue)

 

Hvem skal godkendes?

Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, om man ønsker at opnå godkendelse som kendt kunde. Anvender din virksomhed hyppigt luftfragt, kan det være en fordel at blive myndighedsgodkendt af Trafikstyrelsen.

Man beslutter selv i den enkelte virksomhed, om man ønsker at opnå godkendelse som kendt afsender af luftfragt. Hvis man sjældent afsender forsendelser som luftfragt, kan det næppe betale sig at søge om at blive myndighedsgodkendt.

I de tilfælde, hvor forsendelserne skal med fly, vil fragten blive efterset mod betaling, inden den bliver lastet om bord på flyet.

For virksomheder, der hyppigt anvender luftfragt, kan det formentlig godt svare sig at blive myndighedsgodkendt. Det kan f.eks. være:

 • Virksomheder med en stor volumen i deres forsendelser
 • Virksomheder, der forsender gods/fragt, der er vanskeligt at undersøge
 • Virksomheder, der sender fragt eller gods, som skal være forseglet eller sterilt (medicin, kemikalier mv.)
 • Virksomheder med tidskritiske forsendelser

Hvordan bliver min virksomhed godkendt?

For at ansøge om at blive kendt kunde, skal du udfylde ansøgningsblanketten. Når vi modtager din ansøgning, sender vi dig noget vejledende materiale med gode råd og tips til, hvordan du kan opfylde kravene.

Inden vi kan godkende en virksomhed som kendt kunde, skal der foretages et kontrolbesøg hos virksomheden. Ved besøget konstaterer inspektøren, om virksomheden lever op til kravene. Hvis virksomheden har flere afdelinger på andre lokaliteter, hvor der håndteres luftfragt, skal disse også inspiceres og godkendes.

Når Trafikstyrelsen har godkendt din virksomhed, tildeles godkendelsen et unikt ID-nummer, som indføres sammen med data om din virksomhed i den fælles EU-database. Dermed er godkendelsen gyldig i samtlige EU-lande.

Trafikstyrelsen godkendelse er gyldig i fem år, hvorefter den skal fornyes.

Hvilke krav skal jeg opfylde?

For at blive godkendt som kendt kunde, skal din virksomhed opfylde visse krav i forbindelse med håndtering af forsendelser, der skal sendes som luftfragt eller luftpost. Det drejer sig i korthed om følgende krav, der skal være opfyldt for alle virksomhedens filialer:

 • Der skal udpeges en sikkerhedsansvarlig i virksomheden, som har ansvaret for at de sikkerhedsmæssige procedurer for håndtering af luftfragt og luftpost følges. Vedkommende skal kunne sikkerhedsgodkendes af myndighederne.
 • Virksomheden skal udarbejde sikkerheds-procedurer for alle led i håndteringen af luftfragten. Procedurerne skal bl.a. sikre, at fragt, der identificeres som luftfragt – det være sig i produktion, lager eller ved forsendelse – er beskyttet mod uautoriseret adgang. Relevant personale skal gennemgå en sikkerhedsuddannelse.
 • Trafikstyrelsen skal ved kontrolbesøg kunne godkende de faciliteter, hvor luftfragt opbevares (lokaler, adgangsforhold mv.)
   

Hvad koster det?

For den enkelte virksomhed vil det være en konkret vurdering, om man skal søge om godkendelse som kendt kunde, eller om man skal lade være. Hvis man som afsender af luftfragt ikke er godkendt som kendt kunde, vil alle forsendelser skulle screenes mod betaling. De nærmere priser vil fremgå af de enkelte fragt handlingsagenters hjemmesider.

Ønsker virksomheden at blive godkendt som kendt kunde, koster dette et engangsgebyr samt et årsgebyr for de efterfølgende tilsyn. Størrelsen af gebyret vil variere alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet. Udover gebyret må virksomheden påregne omkostninger til uddannelse, evt. bygningsmæssige ændringer mv.

Senest opdateret 16-08-2023