Flyselskaber

Sidst opdateret 23/06/2020

Betegnelsen Flyselskaber omfatter følgende typer af virksomheder:

 

  • Et flyselskab med en gyldig licens, der er udstedt af en medlemsstat i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 af 23.juli 1992 om udstedelse af licenser til  
  • Et lufttransportselskab med en gyldig licens eller tilsvarende attest

 

Referater fra branchepanelsmøderne kan fås ved at kontakte info@tbst.dk

Notat

Kommissorium for Branchepanelet for Luftfart

Efter drøftelse i Rådet for Dansk Luftfart, november 2013, etablerer Trafikstyrelsen et Branchepanel for Luftfart.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017