Speditører/transportører

Sidst opdateret 04/09/2020
Chauffører, der transporterer sikkerhedskontrolleret luftfragt skal uddannes efter bilag 13.15 i Det danske Nationale Uddannelsesprogram, som er en del af Det danske nationale Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart (NASP).
Uddannelsen er et krav i speditør/transportør-erklæringen i tillæg 6-E i NASP, som udstedes af afsenderen af den sikkerhedskontrolleret luftfragt. Chaufføren skal kunne fremvise speditør/transportør-erklæringen på forespørgsel ved modtagelse eller aflevering af sikkerhedskontrolleret luftfragt.  
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder ikke uddannelse efter bilag 13.15, men flere danske lufthavne, sikkerhedsgodkendte fragtagenter, flyselskaber samt arbejdsmarkedsuddannelser og private firmaer tilbyder uddannelsen. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal gøre opmærksom på, at uddannelse af chauffører efter bilag 13.15 jf. NASP pkt. 11.2.7 udløber efter fem år og evt. skal fornyes herefter. 
 
I 2018 ophørte kravet i NASP til, at en speditør/transportør skal sikkerhedsgodkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen såfremt virksomheden opfyldte kravene i speditør/transportør-erklæringen i tillæg 6-E.
 
Nedenstående oversigt over eksisterende sikkerhedsgodkendte speditører/transportører reduceres i takt med, at virksomhedernes sikkerhedsgodkendelse udløber. 
Oversigt

Liste over godkendte transportører

Listen opdateres løbende.