Flyvetilladelse

Kontakt os

I det følgende finder du de gældende EU-regler for udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøjer omfattet af forordning (EU) 2018/1139.

Om flyvetilladelser

For at få udstedt en flyvetilladelse til et dansk registreret luftfartøj, skal du sende en ansøgning, EASA Form 21. En detaljeret beskrivelse af din korrekte ansøgningsproces findes under 'ansøgningsproces'.

Flyvebetingelse (Flight Conditions)

Til en flyvetilladelse hører et sæt godkendte flyvebetingelser (flight conditions). Flyvebetingelserne er de betingelser, som skal være opfyldt før og under den ønskede flyvning. Du kan finde eksempler i 21A.708 og tilhørende AMC & GM for betingelserne.

Den, der ansøger om en flyvetilladelse, skal også foreslå de flyvebetingelser, der skal være gældende og vedkommende skal også selv søge om at få disse flyvebetingelser godkendt.

Hvem godkender flyvebetingelserne?

Det er enten EASA eller Trafikstyrelsen, der skal godkende flyvebetingelserne alt afhængigt af luftfartøjets tilstand.

EASA godkender når, ”safety of design” er involveret jf. EASA Guidelines Regarding Flight Permit.

Det er bl. a. aktuelt i følgende tilfælde:

Luftfartøjet lever ikke op til det godkendte design, typisk i forbindelse med:

 1. beskadigelser
 2. prøveflyvninger i forbindelse med ændringer, hvor ændringen endnu ikke er godkendt
 3. flyvninger med udstyr ude af drift, hvor man går ud over MEL eller lignende).

Luftfartøjet opfylder ikke:

 1. Airworthiness Limitations angivet i Maintenance Manual afsnit 4 (komponentgangtider m.v.)
 2. Certification Maintenance Requirements (vejetermin og lignende) eller
 3. gældende Airworthiness Directives (luftdygtighedsdirektiver)
 4. Luftfartøjet kommer under den ønskede flyvningen udenfor den godkendte flight envelope (f.eks. overskridelse af maksimalt tilladte startmasse). 

Skal EASA godkende flyvebetingelserne udfyldes en EASA Form 37 inklusiv EASA Form 18b, som er en del af Form 37, og det hele skal du sende til EASA.

EASA Guidelines Regarding Flight Permit

Du kan henter og se EASA's guidelines via styrelsens publikationsdatabase.

Se mere

Trafikstyrelsen godkender når, ”safety of design” IKKE er involveret jf. EASA Guidelines Regarding Flight Permit.

Nedenfor ser du eksempler på tilfælde, hvor Trafikstyrelsen kan godkende flyvebetingelserne (numrene refererer til numrene under purpose/formål i Form TS-CFL-Form18B:

 1. Import og eksport af luftdygtige luftfartøjer (7) 
 2. Flyvning af nye luftfartøjer for kundeacceptering (6)  
 3. Flyvning af luftfartøjer for markedsundersøgelser (9) 
 4. Flyvning af importerede luftfartøjer for crew training (9) 
 5. Flytning af luftfartøjer for udførelse af vedligeholdelse (11)
 6. Flyvning af luftfartøjer til et sted, hvor udløbet luftdygtighedsbevis/ARC kan fornyes (11).

I det tilfælde skal udfyldes en Form TS-CFL-Form18B, hvorved Trafikstyrelsen kan godkende flyvebetingelserne.

 

Sådan får du en flyvetilladelse

Fremgangsmåde

For at få udstedt en flyvetilladelse, skal du gøre følgende:

 1. Bliv fortrolig med Part 21, subpart P
  Indholdet findes i forordning (EU) 748/2012
 2. Udarbejd flyvebetingelser
  Dette i henhold til §21A.708 med tilhørende AMC & GM
 3. Ansøg om godkendelse af flyvebetingelser
  Det er enten EASA (a) eller Trafikstyrelsen (b) der kan godkende flyvebetingelserne i henhold til §21A.709 med tilhørende AMC & GM. 
  1. Hvis EASA skal godkende flyvebetingelser, er det fordi ”Safety of Design" er involveret. Godkendelsen skal ansøges på en EASA Form 37 med tilhørende EASA Form 18b. Vær opmærksom på, at du som regel bliver nødt til at involvere TC-holderen i udarbejdelsen af denne form for flyvebetingelser. Betingelserne kan om nødvendigt angives i et separat dokument, som medsendes.
  2. Hvis styrelsen skal godkende flyvebetingelserne, er det fordi "Safety of Design" ikke er involveret, og der skal dermed ansøges på en TS-CFL-Form18B.
 4. Ansøg om flyvetilladelser
  Ansøgningen skal ske i henhold til §21A.707 ved at benytte styrelsens udgave af EASA Form 21. Hvis EASA har godkendt flyvebetingelser (ref. 3a), medsender du en kopi af EASA Form 37 og EASA Form 18b sammen med din ansøgning om flyvetilladelse.

Flyvetilladelse til luftfarttøj, som skal importeres til Danmark

Hvis din ansøgning om flyvetilladelse gælder et luftfartøj, der skal importeres til Danmark, skal du foruden ovenstående punkt 3 og 4, indsende en kopi af følgende dokumentation, før flyvetilladelsen kan udstedes:

Ved brugt EASA-registreret luftfartøj:

 1. EASA luftdygtighedsbevis med tilhørende Airworthiness Review Certificate eller nationalt Luftdygtighedsbevis. 
 2. Maintenance Release to Service statement 

Ved fabriksnyt luftfartøj:

Luftfartøjer konstrueret i EU: 

 1. EASA Form 52 
 2. Maintenance Release to Service statement 

Luftfartøjer fra 3. lande: 

 1. Export C of A, som ikke er over 60 dage gammelt fra udstedelsesdatoen 
 2. Conformity Statement udstedt af TC-holder 
 3. Maintenance Release to Service statement

Relevante ansøgningsblanketter

Senest opdateret 07-11-2023