Part 21 - flyvebetingelser

Kontakt os

Til en flyvetilladelse hører et sæt godkendte flyvebetingelser (flight conditions), som skal være opfyldt før og under den ønskede flyvning (du finder eksempler i 21A.708 og tilhørende AMC & GM)

Om flyvebetingelser

En ansøger til flyvetilladelse skal foreslå og få godkendt de flyvebetingelser, der skal være gældende. Afhængigt af luftfartøjets tilstand er det enten styrelsen eller EASA, der skal godkende flyvebetingelserne.

Som angivet i 'EASA Guidelines Regarding Flight Permit', skal EASA godkende flight conditions, når ”safety of design” er involveret. Det er bl. a. aktuelt i følgende tilfælde:

 • Luftfartøjet lever ikke op til det godkendte design, typisk i forbindelse med:
  1. beskadigelser,
  2. prøveflyvninger i forbindelse med ændringer, hvor ændringen endnu ikke er godkendt,
  3. flyvninger med udstyr ude af drift, hvor man går ud over MEL eller lignende).
 • Luftfartøjet opfylder ikke:
  1. Airworthiness Limitations angivet i Maintenance Manual afsnit 4 (komponentgangtider m.v.)
  2. Certification Maintenance Requirements (vejetermin og lignende) eller
  3. gældende Airworthiness Directives (luftdygtighedsdirektiver)
  4. Luftfartøjet kommer under den ønskede flyvningen udenfor den godkendte flight envelope (f.eks. overskridelse af maksimalt tilladte startmasse).

Skal EASA godkende flyvebetingelserne udfyldes en EASA Form 37 inklusiv EASA Form 18b, som er en del af Form 37 og det hele skal du sender til EASA.

Skal Trafikstyrelsen godkende flyvebetingelserne udfyldes en Form SLVLD-168.

 

EASA Guidelines Regarding Flight Permit

Du kan hente og se EASA Guidelines Regarding Flight Permit i styrelsens publikationsliste.

Se mere

Regler og blanketter

Nye EU-regler for udstedelse af flyvetilladelse til luftfartøjer omfattet af hovedforordning (EF) 1592/2002 trådte som bekendt i kraft den 29. marts 2007.

Lovteksten inklusiv det nye Part 21, Subpart P, der omhandler flyvetilladelser, finder du i kommissionsforordning (EF) 375/2007
 
Den tilhørende AMC & GM er udsendt af EASA ved: ED Decision 2007/006/R

For at få udstedt en flyvetilladelse til et dansk registreret luftfartøj, skal du indtil videre ansøge styrelsen om denne på en EASA Form 21

Værkstedsflyvetilladelser

Disse kan ikke længere benyttes til luftfartøjer, der er overført til EASA’s ansvarsområde. CAMO’er får sandsynligvis mulighed for at udstede visse flyvetilladelser i nær fremtid, jf. NPA nr. 2007-06. I henhold til samme NPA foreslås, at CAMO’er også kan godkende flyvebetingelserne, hvis ”Safety of Design” ikke er involveret.

Information vedrørende import

I AIC B-04/15 beskrives procedure for EASA-godkendelse af visse ændringer og reparationer installeret i brugte luftfartøjer, der ønskes bragt ind i EU fra et ikke-EU land.

Gå til AIC B-04/15 på Naviairs hjemmeside

Gebyr

Godkendelse af flyvebetingelser og udstedelse af flyvetilladelse er gebyrbelagt.

 

Opgave Gebyr Gebyrsats pr. time
Godkendelse af flyvebetingelser Efter regning 895 kr.

LDD's / AD's

Trafikstyrelsen ophørte fra den 3. maj 2013 med at udsende AIC C lister og publicere Airworthiness Directives.

Luftdygtighedsdirektiver (LDD'er) / Airworthiness Directives (AD'er)

Trafikstyrelsen har bl.a. udstedt LDD'er, der dækkede originale Airworthiness Directives fra "State of Design" fra 1956 til 28. september 2003. Efter denne dato er det de originale Airworthiness Directives (AD'er) fra State of Design, der er gældende i overensstemmelse med kommissionsforordning (EF) 1702/2003.

Det betyder, at man skal kunne dokumentere, at disse originale AD'er er opfyldt og endvidere udarbejde en liste, der viser, hvordan kravene i AD'erne er opfyldt.

Vi kan også udstede egne LDD'er, enten fordi Danmark er "State of Design" eller fordi direktivet omhandler noget andet end design - f.eks. fejlbehæftelse dele fra en dansk fremstillingsvirksomhed eller fejlbehæftet vedligeholdelse på et dansk autoriseret værksted, hvor fejlen er af en sådan karakter, at flyvesikkerheden bliver kompromitteret. Tilsvarende direktiver (AD'er) fra andre lande er gældende i Danmark.

Brugerne (ejere og brugere af luftfartøjer samt værksteder) skal konsultere følgende seks kilder med hensyn til gældende AD-noter.

 • EASA
 • State of Design for luftfartøjer (kan også være Danmark)
 • State of Design for motorer
 • State of Design for propeller (kan også være Danmark)
 • State of Design for udstyr (kan også være Danmark)
 • LDD'er og AD'er, der vedrører andet end design

Reparationer

Reparationer af luftfartøjer, motorer, propeller, dele og apparatur overført til EASA's ansvarsområde skal være godkendt eller accepteret af EASA.

Efter den 28. september 2003 skal større reparationer være godkendt af EASA, med mindre reparationen kan udføres i overensstemmelse med:

 1. Fabrikantens / Typecertifikatholderens Structural Repair Manual, Maintenance Manual, Service Bulletin eller tilsvarende
 2. En reparationsforskrift godkendt i et EASA medlemsland før dette land blev medlem (typisk 28. september 2003 for de "gamle" EU-lande).
 3. En reparationsforskrift godkendt af State of Design og accepteret af EASA.

Ændringer

Ændringer på et luftfartøj eller på luftfartøjsmateriel, der er overført til EASA's ansvarsområde skal være godkendt eller accepteret af EASA.

Efter den 28. september 2003 skal en større ændring være godkendt af EASA, med mindre

 • ændringen allerede er godkendt af konstruktionslandets myndighed (State of Design) som en del af typecertificeringen.
 • ændringen er godkendt i et EASA medlemsland før dette land blev medlem (typisk 28. september 2003 for de "gamle" EU-lande).
 • ændringen er godkendt af State of Design og accepteret af EASA.

Gå til AIC B 04/15 Naviair (nyt vindue)

Emergency Locator Transmitter (ELT)

ELT transmitterer digitale signaler på 406 MHz, som opfanges af COSPAS–SARSAT’s verdensomspændende netværk af satellitter og sendes videre til den redningscentral, hvis landekode signalet anviser.

Joint Rescue Coordination Center (JRCC, jrcc@sok.dk) Danmark er redningscentralen i Danmark.

Udstyrskrav

Udstyrskrav vedrørende ELT fremgår af:

 • EU-forordning 965/2012 (inkl. tillæg) for luftfartøjer omfattet af EU-lovgivning (EASA luftfartøjer)
 • BL 1-10 og BL 5-50 for øvrige luftfartøjer. 

Bemærk at PLB kun kan anvendes i stedet for ELT hvor dette udtrykkeligt tillades i det aktuelle udstyrskrav. 

BEMÆRKNING VEDRØRENDE PLB:

Hvad angår regler for brug og registrering af PLB til andet formål end i luftfartøjer henvises til Forsvarets/Redningstjenestens hjemmeside:

Gå til Forsvarets/Redningstjenestens hjemmeside (nyt vindue)

Kodningskrav 

Alle 7 COSPAS SARSAT kodningsprotokoller beregnet til ELT i luftfartøjer tillades. Se disse i SPECIFICATION FOR COSPAS-SARSAT 406 MHz DISTRESS BEACONS C/S T.001 som kan downloades fra deres hjemmeside. 

PLB skal kodes med en kodningsprotokol beregnet til ELT.

ELT-registrering

Alle ELT’er (eller PLB kodet som ELT) skal registreres hos Trafikstyrelsen (og dermed hos redningstjenesten). 

Dette gælder både installerede ELT’er, ELT/PLB der medbringes f.eks. i flyvedragter og reserve-ELT/PLB’er. 

Registreringen skelner mellem ELT/PLB, der er fast tilknyttet/installeret i et luftfartøj og reserve ELT/PLB’er. 

Operatøren skal kunne redegøre for placering af alle sine ELT/PLB’er, også de, der ikke er installeret i et luftfartøj.

Links:

Gå til COSPAS-SARSATs hjemmeside (nyt vindue) 

JRCC Danmark
Joint Rescue Coordination Centre

jrcc@sok.dk

COSPAS-SARSAT

COSPAS på Russisk:
Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov
Space System for Search of Vessels in Distress

SARSAT på engelsk:
Search and Rescue Satellite-Aided Tracking

Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)

Reduced Vertical Separation Minima (RVSM) er en terminologi, der bruges til at beskrive reduktionen af den standard vertical separation, der er krævet mellem luftfartøjer, der flyver i højder mellem FL290 (29,000 ft.) og FL410 (41,000 ft.).

Separationen reduceres fra 2000 fod til 1000 fod.

Kun fly med specielt certificerede højdemålere og autopiloter må flyve i RVSM luftrummet; andre fly skal enten flyve højere, lavere eller søge om speciel tilladelse til at afvige fra kravene.

Link til The Navigation Domain of the EUROCONTROL Agency

Gå til The Navigation Domain of the EUROCONTROL Agency (nyt vindue)

Gå til The Navigation Domain of the EUROCONTROL Agency RSVM (nyt vindue)

Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS)

Baggrunden for BL 1-16 er ICAO’s krav i Annex 6 til Chicago Konventionen om EGPWS i turbine- og stempelmotordrevne flyvemaskiner med en MTOM på mere end 5.700 kg eller med plads til mere end 9 passagerer.

Definitioner/Terminologi

GPWS: Ground Proximity Warning System, med følgende mulige funktioner:

 • Mode 1: Excessive descent rate
 • Mode 2: Excessive closure rate to terrain
 • Mode 3: Negative climb rate or altitude loss after takeoff
 • Mode 4: Unsafe terrain clearance while not in landing configuration
 • Mode 5: Excessive downward deviation from an ILS glideslope
 • Mode 6: Advisory voice callouts, "Five Hundred" when descends to 500 feet

EGPWS: Enhanced GPWS
TAWS: Terrain Awareness Warning System
FLTA: Forward Looking Terrain Avoidance
GPWS + FLTA = EGPWS = TAWS

 

Senest opdateret 07-11-2023