Luftfartøjsregister

Kontakt os

 I det følgende finder du information om registrering, ejerskifte og sletning af et luftfartøj i Nationalitetsregistret, formular til registrering af en IDERA og vejledning til registrering i Rettighedsregistret.

Nationalitetsregistret

Adgang til nationalitetsregistret

Du kan tilgå nationalitetsregistret via linkene nedenfor her på siden.

Nationalitetsregistret (tekniske data) indeholder alene oplysninger om et luftfartøjs tekniske data. Disse oplysninger er tilgængelige for enhver og kræver ikke forudgående ansøgning om tildeling af adgang.

Adgang til nationalitetsregistret, som både indeholder oplysninger om et luftfartøjs tekniske data samt oplysninger om ejere og brugere af luftfartøjer, kræver forudgående tilladelse af Trafikstyrelsen.

For at få adgang til oplysninger om dansk registrerede luftfartøjer, herunder oplysninger om ejere og/eller brugere, skal der være tale en offentlig myndighed eller privat virksomhed, der opfylder betingelserne i Bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet.

Der kan ansøges hos Trafikstyrelsen om tildeling af adgang via ansøgningsblanketten ”Ansøgning om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret på luftfartsområdet”, som findes nedenfor her på siden.

Hvis styrelsen vurderer, at betingelserne for digital adgang er opfyldt, skal vi gøre opmærksom på, at de medarbejdere i myndigheden eller virksomheden, som skal have mulighed for at tilgå nationalitetsregistret, skal have opdateret deres certifikatrettigheder til MitID.

Dette skal ske via linket nedenfor her på siden, hvor man ansøger om rettigheden ”Transport / Rettigheder for dokumentation til Luftfart sec – Trafik- og Byggestyrelsen”.

Myndigheden eller virksomheden ansøger selv om opdaterede certifikatrettigheder, og denne ansøgning godkendes af ansøgningsvirksomhedens NemLogin-administrator.

Adgang til nationalitetsregistret

Gå til nationalitetsregistret (nyt vindue)

Ansøg om opdatering af certifikatrettigheder her (nyt vindue)

Adgang til nationalitetsregistret (tekniske data)

Hent nationalregistret (tekniske data)

Hent luftfartøjer slettet fra nationalregistret (tekniske data)

Registrering af et luftfartøj i nationalitetsregistret – første gang

Hvis du har købt et luftfartøj, der ikke i forvejen er registreret i det danske nationalitetsregister, kan du anvende en af disse ansøgningsblanketter:

Ejerskifte

Hvis du har købt et luftfartøj, der allerede er registreret i det danske nationalitetsregister, skal ejerskiftet registreres, og kan du anvende denne blanket:

Sletning

Hvis du har solgt dit luftfartøj, og skal det registreres i et andet land, skal det slettes af Nationalitetsregistret. Du kan finde ansøgningsblanketten her:

IDERA

Hvis der skal registreres en IDERA (Irrevocable De-registration and Export Request Authorization) i luftfartøjet, kan du finde en formular og retningslinjer her:

Rettighedsregistret

Hvis der skal registreres rettigheder i et luftfartøj, kan du finde en vejledning her:

Senest opdateret 21-02-2024