Godkendelse af erhvervsmæssig luftfartsvirksomhed

Kontakt os

EU AIR OPS 965/2012 samt EU's licensforordning danner grundlag for vores godkendelse af luftfartsvirksomheder, der ønsker at udføre erhvervsmæssig luftfart.

Trafikstyrelsen godkendelse indebærer bl.a. en godkendelse af selskabets organisation inkl. godkendelse af ledende nøglepersoner i virksomheden, en gennemgang af selskabets økonomi samt de nødvendige inspektioner af luftfartsvirksomheden for at verificere, at de nødvendige faciliteter, personalemæssige ressourcer og systemopbygninger er til stede.

Godkendelse af dokumentation (Operations Manual mv.)

Senest 90 dage før beregnet operationsstart skal ansøgningsformularen om certificering i henhold til reglerne være fremsendt til Trafikstyrelsen.

Senest 60 dage før beregnet operationsstart skal ansøgeren fremsende det nødvendige dokumentationsmateriale i form af bl.a. Operations Manual, Part A, B, C, og D.

Det er tidskrævende at foretage en dybtgående gennemgang af Operations Manual for at sikre overensstemmelse med Joint Implementation Procedures og nationale bestemmelser. Det samme gælder gennemgang af det materiale, der vedrører kravene om vedvarende luftdygtighed (Subpart K,L & M) samt det materiale, der vedrører Security (Subpart R og S).

Det er derfor vigtigt, at ovenstående tidsfrister overholdes, samt at nøglepersonale i ansøgers virksomhed er tilgængeligt, da der kan opstå spørgsmål mv. der kræver en dialog. Efter gennemgang af materialet udarbejder vi de relevante godkendelsesdokumenter.

Godkendelse af personale

Vi skal også godkende kvalifikationer hos virksomhedens nøglepersonale. Det kan blive nødvendigt at afholde prøve eller gennemføre et eller flere interviews. EU AIR OPS 965/2012 kræver, at der er én person godkendt af de nationale myndigheder (Trafikstyrelsen), som tegner sig for det overordnede finansielle ansvar (Accountable Manager). Desuden skal vi godkende de personer (Nominated Persons), der har det øverste ansvar for:

  • Flight Operations
  • Maintenance System
  • Crew Training
  • Ground Operations

Audit af virksomheden

Før den endelige godkendelse kan udstedes, skal vi udføre en audit af virksomheden for at verificere, at de fornødne faciliteter, personalemæssige resourcer og systemopbygninger er til stede. Efter en audit er gennemført, udsteder vi "Air Operator's Certificate" (AOC) med tilhørende "Operations Specification".

Øvrige ansøgningsformularer for flyveoperationer

Gå til styrelsens blanketdatabase for øvrige ansøgningsformularer for flyveoperationer.

Se mere

Senest opdateret 07-11-2023