Minimum Equipment List (MEL)

Kontakt os

Når en dansk luftfartsvirksomhed ønsker at få et fly eller flytype på Operations Specifications (OS) skal flyets "Minimum Equipment List" (MEL) til brug ved flyvning med udstyr ude af drift godkendes af os. Det samme gælder revisioner til MEL.

Ansøgninger om godkendelse af MEL skal sendes til selskabets Point of Contact i Trafikstyrelsen.

Forventet sagsbehandlingstid

Da vi pt. har en meget stor arbejdspukkel, vil en forventet sagsbehandlingstid for godkendelser af MEL være på 3-4 måneder. Ansøger vil blive informeret, når sagsbehandlingen går i gang.

Retningslinjer

 1. Følgende dokumenter skal indsendes sammen med ansøgning om godkendelse af MEL:
  1. MMEL
 2. En Minimum Equipment List (MEL) udarbejdes af ejer/bruger iht. ORO.MLR.105 i Annex III til forordning (EU) 965/2012 og skal godkendes af styrelsen inden anvendelse
 3. Ansøger skal sikre, at evt. STC modifikationer fremgår af MEL.
 4. Der skal være en revisionsoversigt, og det skal tydeligt fremgå af den indsendte MEL, hvor der er rettelser i forhold til tidligere revision af MEL i form af highlights og revisionsmarkeringer.
 5. En ny MEL skal altid have revisionsstatus 0
 6. Den indsendte MEL skal være kvalitetssikret, og den skal underskrives af følgende nøglepersoner i selskabet:
  1. Den der har udarbejdet MEL
  2. Nominated Postholder Teknik/CAMO
  3. Nominated Postholder Flight OPS

OBS!

KOL-lister og TGL 26 er ikke længere gældende.

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43
1577 København V
CVR-nr.: 27186386
Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

BL 1-serien

Gå til styrelsens lovstofdatabase for at se BL 1-serien.

Se mere

Senest opdateret 07-11-2023