Information til flyvelæger

Vejledninger og information til flyvelæger samt hurtig adgang til certifikater og formularskabeloner.

Flyvelægevejledning

Denne vejledning gælder for danske flyvemedicinske centre (AeMC) og flyvelæger (AME), der af Trafikstyrelsen er certificeret til at udføre
udstedelsesundersøgelser af certifikatansøgere samt forlængelses-/fornyelsesundersøgelser og syge-/raskmeldinger af certifikatindehavere.

Vejledning til flyvelægecertificering

Uddannelses- og rekvalificeringskrav for flyvelæger og flyvemedicinske centre samt ansøgningformularer.

Læs mere

Regler og information om helbredsgodkendelse

Information om forlængelse, fornyelse og gyldighed for helbredsgodkendelse. 

Læs mere

Senest opdateret 03-11-2023