OTIF

OTIF er en mellemstatslig organisation dedikeret til international jernbanetransport. Organisationen har sit hovedkvarter i Bern, Schweiz. Dets juridiske instrument er konventionen om international transport med jernbane (COTIF) og dens syv bilag.

Den mellemstatslige organisation for international jernbanetransport - Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF), blev oprettet 1. maj 1985, men har aner tilbage i 1983. OTIF består af ca. 50 medlemslande i Europa, Asien og Afrika. Derudover er EU indtrådt som medlem i 2011, da OTIF's reguleringsområde henhører ind under fællesskabskompetencen.

 

Formålet med OTIF er at tilgodese, forbedre og fremme international jernbanetrafik af passager og gods ved regulering af juridiske- og tekniske forskrifter.

 

OTIF's grundlag i henhold til folkeretten er konventionen af 9. maj 1980 (COTIF), der er moderniseret i 1999. Danmark har ratificeret konventionen i 2004.

 

OTIF's hovedopgaver er defineret i en række bilag til konventionen. Det væsentligste er regler for godkendelse af tekniske standarder og fælles tekniske forskrifter til brug for jernbanemateriel, der anvendes i international trafik og ikke mindst reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID).

 

Gå til OTIF's hjemmeside (nyt vindue)

Gå til OTIF's konvention (nyt vindue)

Senest opdateret 07-02-2023