National lovgivning

Trafikstyrelsen er myndighed for den civile luftfart i Danmark. Det betyder, at det er os, der fastsætter bestemmelser for udøvelsen af luftfart og fører tilsyn med, at bestemmelserne bliver overholdt.

Luftfartsloven

Fundamentet for den danske luftfartslovgivning, er lov om luftfart (luftfartsloven), som danner rammerne for reguleringen af civil luftfart i Danmark.

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart

Bestemmelser for Civil Luftfart bliver udgivet i serier, der er opdelt efter emner.

Læs mere

Luftfartsaftaler

Alle Danmarks luftfartsaftaler er nu tilgængelige på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Forsikringskrav

Reglerne gælder både for nationale luftfartøjer og for udenlandske luftfartøjer, der flyver i EU. Reglerne er sat i kraft for Grønland og Færøerne ved en bekendtgørelse.

Læs mere