Arbejdsmiljø ombord

Det er Trafikstyrelsen der fører tilsyn med arbejdsmiljø ombord i danske luftfartøjer.

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet for luftfart er nedsat for at give arbejdsmarkedets parter medindflydelse på indsatsen for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj.

Læs mere

Regler

På arbejdsmiljøområdet er det kapitel 4 A i Luftfartsloven samt Arbejdsmiljøbekendtgørelsen, som er gældende. Området reguleres i høj grad af EU direktiver, som styrelsen implementerer i gældende lovgivning.

Læs mere

Tilsyn

Trafikstyrelsen fører tilsyn med arbejdsmiljø om bord i danske luftfartøjer. På arbejdsmiljøområdet er det vores mål at medvirke til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø inden for civil luftfart

Læs mere

Lovpligtig uddannelse

Det primære formål med arbejdsmiljøuddannelsen er at kvalificere arbejdsmiljø- og ledelsesrepræsentanter til at samarbejde om de opgaver, der skal løses af arbejdsmiljøorganisationen.

Læs mere

Supplerende uddannelse

I forbindelse med den gennemførte lovændring i februar 2015 skal medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse nu tilbydes en supplerende uddannelse.

Læs mere

Arbejdsulykker

Trafikstyrelsen udarbejder hvert år en statistik over arbejdsulykker på baggrund af de indrapporterede arbejdsskader.

Læs mere

Kosmisk stråling

Luftfartsselskaber der opererer med fly over 26.000 skal beregne og indrapportere årlig stråledosis for besætningsmedlemmer til Statens Institut for Strålebeskyttelse årligt inden 1. marts. Det fremgår af bekendtgørelse 157 § 9 stk. 6.

Læs mere

Vejledninger om arbejdsmiljø

Trafikstyrelsen udgiver i samarbejde med Arbejdsmiljørådet for Luftfart løbende en række arbejdsmiljøvejledninger.

Læs mere

Senest opdateret 17-11-2023