Internationale fora

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens internationale arbejde på jernbaneområdet omfatter fortrinsvis forhold, der relaterer sig til sikkerhed og interoperabilitet samt markedsåbning og beredskab.