Færre piloter end hidtil antaget skal have lavet ny helbredsundersøgelse

16-04-2019

Antallet af piloter, der skal have foretaget en ny helbredsundersøgelse senest d. 7. juni 2019 er væsentligt lavere end først antaget.

Den 5. april 2019 lukkede styrelsen klinikken Doctors.dk. Styrelsen estimerede i første omgang at ca. 2000 piloter og flyveledere skulle have lavet en ny helbredsundersøgelse. Der viser sig nu at være tale om knap 900 piloter og flyveledere – hvilket er væsentligt færre end oprindeligt forventet.

 

Styrelsen er opmærksom på, at der som følge af behovet for de mange nye helbredsundersøgelser vil opstå et betydeligt pres på flyvelægerne i Danmark. Styrelsen får mange henvendelser herom fra piloter og flyveledere og vil forsøge at danne et overblik over de kapacitetsmæssige udfordringer og konsekvenser heraf.

 

Styrelsen er i gang med at gennemgå alle helbredsundersøgelser foretaget af Doctors.dk inden for de seneste 12 måneder op til klinikken blev lukket d. 5. april 2019. Styrelsen undersøger, om der er sket væsentlige lægelige fejl. Hvis styrelsen opdager sådanne konkrete fejl fra klinikken, vil styrelsen umiddelbart inddrage det pågældende certifikat, indtil den pågældende har fået en ny helbredsgodkendelse. Styrelsen forventer umiddelbart efter påske at have et mere præcist overblik over sagerne fra Doctors.dk. Styrelsen vil derefter vurdere situationen og vil meddele nærmere herom.