Info om helbredsbeviser fra doctors.dk

11-04-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et brev til alle piloter og flyveledere, der som et led i deres arbejde skal være i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse. Desuden har styrelsen udarbejdet en Q&A vedrørende de helbredsbeviser, som luftfartspersonale har fået udstedt hos doctors.dk.