Piloter og flyveledere skal have udstedt nye helbredsbeviser

08-04-2019

Fredag den 5. april tilbagekaldte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) godkendelsen af den flyvemedicinske klinik Doctors.dk. I praksis betyder det, at klinikken ikke længere må udstede flyvemedicinske helbredsbeviser.

Et gyldigt helbredsbevis – en såkaldt Medical – er obligatorisk for piloter og flyveledere, der skal have fornyet deres Medical én gang om året. Medicals kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og dermed er godkendt som flyvelæge.

TBST har konstateret, at helbredsgodkendelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

Styrelsen har besluttet at indkalde alle klasse 1- og klasse 2-piloter samt flyveledere, der har gennemgået deres helbredstjek på den pågældende klinik inden for de seneste 12 måneder, til en fornyet helbredsundersøgelse.

Styrelsen er i gang med at få overblik over, hvor mange tilfælde der er tale om. Det skønnes at få betydning for i alt ca. 2.000 piloter og flyveledere.

TBST vil så hurtigt som det er muligt orientere de involverede piloter og flyveledere om, at de senest inden for to måneder skal have foretaget en ny helbredsundersøgelse.

TBST vil desuden orientere de danske luftfartsselskaber og luftfartsmyndighederne i de øvrige EU-lande, da det er vigtigt, at alle relevante parter får besked om status for disse helbredsbeviser.

Desuden er TBST i gang med at gennemgå alle Medicals udstedt fra Doctors.dk inden for de seneste 12 måneder for at sikre, at der ikke er sket væsentlige lægefaglige fejl. Hvis styrelsen opdager sådanne, vil styrelsen umiddelbart inddrage ansøgerens helbredsgodkendelse, indtil ansøgeren har fået et nyt helbredsbevis.

Endelig vil TBST ændre den måde, styrelsen har organiseret tilsynet med flyvelægerne og de flyvemedicinske klinikker på, så der fremadrettet ikke kan rejses tvivl om styrelsens involverede luftfartslægers habilitet.