Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder doctors.dk og virksomhedens indehaver

10-04-2019

Op til den forgangne weekend lukkede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med øjeblikkelig virkning lægeklinikken doctors.dk samt afskedigede styrelseslægen, der er indehaver af doctors.dk.

Det skete på baggrund af, at klinikken efter styrelsens opfattelse på flere områder har overtrådt de gældende regler for periodiske helbredsundersøgelser af piloter, herunder at den har anvendt læger uden den uddannelse, der er et krav i forbindelse med sundhedsundersøgelser af piloter. Hertil kommer indikationer på, at klinikken har anvendt lægestempler på uretmæssig vis.  

I de seneste dage har styrelsen undersøgt forholdene yderligere, herunder relationen mellem styrelseslægen og klinikken, og på dén baggrund har styrelsen i dag meldt såvel doctors.dk som dens indehaver til politiet.

Det er herefter op til politiets efterforskning at afgøre, om der er basis for at gøre et strafferetligt ansvar gældende.