Styrelsen sætter sager om kompensation som følge af SAS strejken i bero

29-08-2019

Som følge af pilotstrejken hos SAS i foråret 2019 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget en række klager over SAS vedrørende manglende udbetaling af kompensation. Der er nu anlagt sager ved domstolen om dette spørgsmål. Styrelsen vil afvente udfaldet af sagerne ved domstolen og sætter derfor behandlingen af modtagne klager i bero.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at der er anlagt sager ved Københavns Byret, hvor retten skal tage stilling til en række passagerers ret til kompensation som følge af de aflysninger, forsinkelser og boardingafvisninger, der opstod i forbindelse med pilotstrejken hos SAS i foråret 2019.

Da der er tale om en principiel sag, hvor rettens afgørelse vil have en afgørende betydning for styrelsens behandling af andre kompensationssager, der tager afsæt i den samme pilotstrejke, så vil styrelsen afvente udfaldet af sagerne ved domstolen.

I takt med at retten behandler sagen, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen løbende vurdere, om det fortsat er hensigtsmæssigt at holde sagerne i bero.

Det er alene sager, der gælder krav om kompensation, som styrelsen sætter i bero, idet passagerers krav om refusion fortsat bliver behandlet.

Det betyder, at styrelsen fortsat behandler sager, der vedrører passagerers udlæg i forbindelse med forplejning, overnatninger eller køb af nye flybilletter som følge af pilotstrejken i SAS i foråret.