Forbedring af sikkerheden i de små lufthavne

18-12-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler 2,9 mio. kr. til forbedring af sikkerheden i tre mindre lufthavne. Midlerne bruges til opgradering af udstyr i lufthavnene.

Foto: Colourbox

De tre lufthavne, som har fået tildelt midlerne fra puljen, er Sønderborg Lufthavn, Esbjerg Lufthavn og Midtjyllands Lufthavn. Midlerne har til formål at forbedre sikkerheden i luftfarten. Der ydes tilskud til opgradering af udstyr. Udstyret i flere af lufthavnene er af ældre dato, og en udskiftning af udstyret, f.eks. scannere til håndbagage og metaldetektorer, vil give et højere sikkerhedsniveau end det nuværende.

Tilskuddene til de 3 lufthavne fordeler sig således:

  • Sønderborg Lufthavn – 743.063 kr.
  • Esbjerg Lufthavn – 1.003.463 kr.
  • Midtjyllands Lufthavn – 1.151.250 kr.