Ny praksis vedrørende kompensation ved omlægninger grundet boardingafvisning eller aflysning

20-12-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer praksis og gør det muligt for passagerer at søge om kompensation for hændelser opstået på et omlagt fly, hvor omlægningen skyldes en aflysning eller en boardingafvisning.

Colourbox

Det har indtil nu ikke været muligt at få tildelt kompensation, når en passager har oplevet en forsinkelse eller aflysning på et fly, som vedkommende har været omlagt til, efter en boardingafvisning eller en aflysning af det oprindelige fly. Styrelsen har indtil nu vurderet, at genen på det oprindelige fly og det efterfølgende forsinkede eller omlagte fly har udgjort én samlet gene for passageren. Derfor har det ikke været muligt at opnå kompensation for begge hændelser.

Styrelsen har foretaget en revurdering af praksissen, hvilket har medført en praksisændring. Det betyder, at styrelsen fra den 1. januar 2020 vil behandle sager, der omhandler hændelser, som opstår på omlagte flyvninger, hvis omlægningen skyldes en boardingafvisning eller en aflysning på et tidligere fly.

Praksisændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020. Det betyder, at hændelser, der er opstået den 1. januar 2020 og herefter, vil være omfattet af praksisændringen.