Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på postområdet

17-12-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på postområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer to satser på postområdet med virkning den 1. januar 2020.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver i 2020 reguleret til 3,24 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra 3,17 kr. i 2019.  

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af takstfastsættelser, bliver nedsat fra 940 kr. pr. time i 2019 til 780 kr. pr. time i 2020. Satsen for gebyr efter regning bliver nedsat for at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger på området. Derudover bliver det eksisterende underskud på området afviklet.