Udvidelse af Københavns Havns søområde

08-02-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgrænsningen af Københavns Havns søområde. Ændringen medfører en udvidelse af havnens søområde. Bekendtgørelsen er i høring til den 22. februar 2019.

Med udkastet til bekendtgørelsen vil Københavns Havns søområde blive ændret, så det kommende anlæg af en ny bydel i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen, ”Lynetteholmen”, vil indgå i Københavns Havns søområde. Denne ændring er på baggrund af Princip aftale om anlæg af Lynetteholmen, som blev indgået mellem regeringen og Københavns Kommune den 5. oktober 2018. Aftalen blev tilsluttet af et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, S, DF, RV og SF) den 25. oktober 2018.

 

Ændringen medfører, at Københavns Havns søområde udvides, så den planlagte kunstige ø (Lynetteholmen) i sin helhed vil være omfattet af Københavns Havns søområde.

 

Gå til Høringsportalen for at se bekendtgørelse om afgrænsning af København Havns søområde (nyt vindue)