Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver jernbanevirksomhed tilladelse til at genoptage brug af sættevogne/lommevogne

11-01-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d.d. givet jernbanevirksomheden Hector Rail AB tilladelse til at genoptage brugen af sættevogne læsset på lommevogne.

Colourbox

Tilladelsen gives efter at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget det nødvendige materiale fra virksomheden, blandt andet i form af dokumentation for en kontrolprocedure for, at fastlåsningsmekanismen er sikret på forsvarlig vis.

Styrelsen noterer sig med tilfredshed, at det er muligt at kontrollere, om fastlåsningsmekanismen virker efter hensigten, at metoden hertil er mulig at anvende i praksis og endelig at den vejledning, som virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra forekommer godt illustreret og forståelig.

De skærpede vilkår med hensyn til godstogenes fart i forhold til vindforholdene opretholdes.