Nye bekendtgørelser om bemyndigede organer (NoBo) på jernbaneområdet

10-07-2019

Som følge af 4. jernbanepakke skal reglerne om de bemyndigede organer (NoBo) opdateres. Derfor er bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet ændret. Bekendtgørelserne trådte i kraft den 4. juli 2019.

De bemyndigede organer, de såkaldte NoBo’er, er uafhængige 3. parter, som anvendes af jernbanevirksomheder og –infrastrukturforvaltere til godkendelse af køretøjer eller infrastruktur samt kontrol af de tekniske standardregler (TSI-krav).

Ved 4. jernbanepakke moderniseres den gældende ordning for NoBo’er. Det betyder, at NoBo virksomheder skal udpeges og notificeres på ny, så disse kan udføre opgaverne under det nye interoperabilitetsdirektiv.

De to bekendtgørelse trådte i kraft den 4. juli 2019.