Ændret frist for fornyelse af pilot- og flyveleder-Medicals udstedt af Doctors.dk

14-05-2019

I april måned tilbagekaldte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) godkendelsen af den flyvemedicinske klinik Doctors.dk.

Christoffer Askman

Det betød, at alle piloter og flyveledere samt elever, der indenfor det sidste år havde fået en medical udstedt hos Doctors.dk, fik besked på at forny deres medical senest den 7. juni 2019, selvom den havde en længere gyldighed.

Afgørelsen har haft betydning for rigtig mange, som har haft besvær med at bestille tid og gennemgå en ny helbredsundersøgelsen. 

De fleste har fået en tid til en fornyelse, men der er stadig nogle, som ikke kan nå at forny deres medical før den 7. juni.

Styrelsens nyudnævnte luftfartslæge har siden midten af april været i gang med en screening af alle de medicals, der er udstedt hos Doctors.dk.

På baggrund af denne screening er det TBST’s vurdering, at fristen for fornyelse af medicals for de flestes vedkommende kan udskydes én måned, så undersøgelsen skal være gennemført senest den 7. juli 2019.

Screeningen viser dog også, at der er medicals, der er udstedt uden at betingelserne for udstedelse er opfyldt.

I disse sager vil medicalen blive inddraget snarest, efterhånden som sagerne bliver gennemgået indenfor de kommende par uger. Har de pågældende fået fornyet deres medical i mellemtiden, skal de ikke foretage sig mere.

Se mere om helbredsbeviser udstedt af Doctors.dk her.

Gå til helbredsbeviser fra Doctors.dk (nyt vindue)