Ny vejledning til håndtering af fugle og vildt på flyvepladser

29-05-2019

Med vejledningen ’Forvaltning af risiko for fugle- og vildthændelser ved flyvepladser’ foreligger for første gang et bredt vejledningsmateriale omkring hændelser med fugle og vildt på danske flyvepladser.

Colourbox

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af indfasningen af forordning 139 og de nye bestemmelser om forvaltning af fugle og vildt på og omkring flyvepladser. Forordningen og dens bestemmelse er på flere områder mere generel end den hidtidige BL 3-16. Derfor har det været nødvendigt at præcisere forordningen i en vejledning.

Den nye vejledning uddyber derfor teknisk-faglige forhold og kommer med konkrete metoder til, hvordan flyvepladsen opretholder flyvesikkerheden i forhold til dyrelivet ved flyvepladsen. Vejledningen er derfor ikke kun en indføring af forordning 139 og bestemmelserne, men vil også kunne fungere som et opslagsværktøj.