Nye europæiske anbefalinger til vedligehold og kontrol af låsemekanismer, der skal fastholde sættevogne på lommevogne

07-05-2019

Det Europæiske Jernbaneagentur har udgivet en handlingsplan med anbefalinger til vedligehold og kontrol af låsemekanismer, der anvendes til at fastholde sættevogne på lommevogne.

Colourbox

I marts 2019 blev en taskforce (Joint Network Secretariat) under Det Europæiske Jernbaneagentur nedsat på opfordring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Baggrunden for etableringen af taskforcen var de foreliggende oplysninger fra togulykken på Storebæltsbroen den 2. januar 2019, hvor der i forbindelse med læsning af sættevogne på såkaldte lommevogne blev identificeret en risiko for, at sættevognene ikke var låst fast til skamlerne på lommevognene.

På baggrund af arbejdet i taskforcen har Det Europæiske Jernbaneagentur nu offentliggjort en handlingsplan, der indeholder en række tiltag for at sikre en korrekt anvendelse af skamlens låsemekanismer. Tiltagene er rettet til ejere af godsvogne, jernbanevirksomheder, som transporterer gods på såkaldte lommevogne samt læsseterminaler og virksomheder, som udfører vedligeholdelse af godsvogne.

Handlingsplanen indeholder en række funktionelle og visuelle kontroller, som skal sikre, at sættevognens kongetap er låst fast i skamlen. Herudover indeholder handlingsplanen en vedligeholdelseskontrol, hvor informationer om gennemførte og kommende vedligeholdelsesdatoer for godsvognenes skamler skal gøres tilgængelige.

Du finder et link til planen nedenfor.

Hvad er Joint Network Secretariat (JNS)

JNS er et forum i det Europæiske Jernbaneagentur, hvor medlemslande eller andre relevante jernbaneaktører kan anmode om igangsættelse af en hasteprocedure for vurdering af forhold, som potentielt kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko i flere europæiske lande.

 

Gå til Det Europæiske Jernbaneagenturs hjemmeside for at læse mere om taskforcen (nyt vindue)