Præcisering af reglerne for bemyndigede organer (NoBo) på jernbaneområdet

03-05-2019

Implementeringen af 4. jernbanepakke betyder, at bemyndigede organer skal udpeges og notificeres på ny. Derfor skal bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet begge ændres. Høringsfristen er den 22 maj.

Colourbox

De bemyndigede organer, de såkaldte NoBo’er, er uafhængige 3. parter. NoBo anvendes af jernbanevirksomheder og –infrastrukturforvaltere til godkendelse af køretøjer eller infrastruktur samt kontrol af de tekniske standard regler (TSI-krav). 

Ordningen med NoBo’er har eksisteret i mange år, men med 4. jernbanepakke, og som en del af det ændringen af interoperabilitetsdirektivet fra 2016, sker der nu en tilpasning og modernisering af ordningen. Moderniseringen betyder, at bekendtgørelsen om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelsen om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet bliver ændret. Det vil sige, at NoBo virksomheder udpeges og notificeres på ny, så disse kan udføre opgaverne under det nye direktiv.

Ændring af bekendtgørelserne vurderes ikke til at medføre yderligere administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Dette er fordi, der primært er tale om en præcisering af allerede gældende regler.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se de to bekendtgørelser vedr. bemyndigede organer (nyt vindue)