Passagerrettigheder og forbuddet mod flyvning med Boeing 737 MAX 8

13-03-2019

Den 12. marts 2019 valgte det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA at suspendere al flyvning med flytypen Boeing 737 MAX 8 i europæisk luftrum. Det skete som følge af flystyrtet i Etiopien den 17. marts 2019, hvor det forulykkede fly var af denne flytype. Som udgangspunkt kan flyveforbuddet for alle Boeing 737 MAX 8 fly i Europa anses for at være en usædvanlig omstændighed. Passagerer har dermed ikke mulighed for at opnå kompensation som følge af eventuelle forsinkelser eller aflysninger forårsaget af flyveforbuddet. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Som udgangspunkt kan beslutningen om at indføre flyveforbud for alle Boeing 737 MAX 8 fly i Europa anses for at være en usædvanlig omstændighed. Når der er tale om en usædvanlig omstændighed, har man som passager ikke krav på kompensation ved aflysning eller forsinkelse.

Passagerens adgang til kompensation vil dog altid bero på en konkret vurdering fra sag til sag, hvor det for den konkrete flyvning skal vurderes, om der er tale om usædvanlige omstændigheder. I den vurdering ses på, hvilke forholdsregler det enkelte luftfartsselskab har truffet for at undgå aflysning eller forsinkelse som følge af flyveforbuddet rettet mod Boeing 737 MAX 8 flytypen. Hvis det vurderes, at luftfartsselskabet der står for den konkrete flyvning har truffet de forholdsregler, som med rimelighed kunne træffes, vil passageren ikke have krav på kompensation.

Uafhængigt af retten til kompensation vil passageren i tilfælde af aflysninger og længere forsinkelser skulle tilbydes valget mellem:

  • Refusion af flybilletten
  • Omlægning af rejsen

 

Herudover har passageren ret til forplejning i tilfældet af aflysninger og længere forsinkelser. Hvis en overnatning bliver nødvendig på grund af omlægningen, skal passageren tilbydes en hotelovernatning samt transport mellem hotel og lufthavn.