Årlig regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

26-11-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder fra 1. januar til 31. december 2020.

Colourbox

Bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbanevirksomheder, jernbaneinfrastrukturforvaltere og andre virksomheder, som udfører kørsel på jernbanen.

Beløbsgrænsen for erstatning i forbindelse med skader, der i 2020 indtræder for håndbagage, reguleres fra 17.200 kr. til 17.600 kr.  

Herudover reguleres de minimumsforsikringsbeløb, som fremgår af ”bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere”. Forsikringsbeløbet for personskade eller tab af forsørger og tingskade skal for 2020 som minimum udgøre 437 mio. kr. Forsikringsbeløbet angiver forsikringens dækning inden for forsikringsåret. Beløbet er reguleret fra 427 mio. kr. i 2019.

Der gælder lavere minimumsbeløb for jernbanevirksomheder, der udfører ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift, som fortrinsvis gennem en begrænset personbefordring drives for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål og ikke tilsigter at dække noget egentligt trafikalt behov (veteranbaner m.v.).

For denne gruppe, som er inddelt i to kategorier, udgør minimumsbeløbet for 2020 henholdsvis 73 mio. kr. (veterantog på jernbanenettet) og 15 mio. kr. (veteranbane og veteransporveje — nominel sporvidde 1000 mm til og med 1435 mm — samt smalspor — nominel sporvidde 500 mm til og med 1000 mm — og veterantog på begge disse typer baner).

Beløbene er reguleret fra henholdsvis 71 mio. kr. og 14 mio. kr. i 2019.