CEF Transport – Newsletter

06-11-2019

I denne udgave af CEF Newsletter kan du læse om: CEF-ansøgningsrunde 2019-2020 (oktober-februar), Ny ansøgningsrunde med blending finansiering, CEF seminar d. 4. december 2019 og Resultatet af den seneste ansøgningsrunde.

CEF

1. CEF-ansøgningsrunde 2019-2020 (oktober-februar)

Overblik

Den 16. oktober annoncerede INEA en ny ansøgningsrunde, hvor der kan søges bredt til projekter på hovednettet (core network).

I alt afsættes der 1,4 milliarder EUR, som er opdelt i to puljer:
750 millioner EUR fra generalpuljen (general envelope)
650 millioner EUR fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)
Der kan søges om støtte til projekter inden for havneområdet, søfarts- og havneområdet, jernbaner, ITS på veje og luftfartsområdet.

Ansøgningsrunden er muliggjort i kraft af tilbageførsel af midler fra tidligere bevilgede CEF projekter, som er blevet annulleret og/eller blevet billigere end først antaget. Ved vurderingen af de kommende ansøgninger vil Kommissionen lægge stor vægt på, at projekterne kan gennemføres inden for den angivne tidsramme for derved at mindske risikoen for at de tildelte midler ikke bruges.

 

Gå til EU-kommissionen for INEA's opslag om ansøgningsrunden (nyt vindue)

 

DG MOVE’s CEF Transport Virtual Info Day

Den 7. november afholder DG MOVE en virtuel informationsdag, hvor ansøgningsrundens prioriteter og øvrige vilkår gennemgås. Informationsdagen livestreames fra kl. 10-13 og vil efterfølgende være tilgængelig online sammen med DG MOVE’s præsentation.

Forhåndstilmelding er nødvendig.

 

Gå til EU-kommissionen for information om informationsdagen (nyt vindue)

 

Frister og danske ansøgningsbetingelser

I forbindelse med forberedelsen af en ansøgning er der en række frister og betingelser, som skal overholdes.
 
Alle ansøgninger skal indsendes elektronisk til INEA senest den 26. februar 2020 kl. 17:00.

Inden ansøgningen sendes skal denne godkendes af Transport- og Boligministeriet (TRM). Hvis der søges om tilskud til anlægsarbejder skal Miljøstyrelsen forhåndsgodkende beskrivelsen af miljøforholdene.

 

Gå til Transport- og Boligministeriets hjemmeside for CEF-ansøgningsrunden 2019-2020

 

En ansøgning vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  1. Projektet må ikke være i strid med de overordnede principper i regeringens transportpolitik
  2. Projektet skal være inden for ansøgningsrundens prioriteter og opfylde de formelle krav
  3. Ansøgningen skal have en passende kvalitet, dvs. være gennemarbejdet
  4. Hvis ansøgningsrunden påkræver det, skal der udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse.
     

Næste skridt

For at sikre, at ansøgningen ikke er i strid med de overordnede principper i regeringens transportpolitik, skal ansøgerne som noget af det første indsende en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen har til formål at klarlægge projektets indhold og formål samt sikre tidlig dialog og koordination mellem myndigheder i ansøgningsfasen. Herved kan det vurderes om ansøgningen kan forbedres på udvalgte områder. Samtidig kan det forebygges, at ansøgeren bruger unødig tid på en ansøgning, som risikerer at være i strid med de overordnede principper i regeringens transportpolitik.

På den baggrund bedes alle ansøgere udarbejde en projektbeskrivelse, som forholder sig til projektets formål og indhold set i forhold til ansøgningsrundens prioriteter.

 

Gå til Transport- og Boligministeriets hjemmeside for mere information om ansøgningsbetingelser (nyt vindue)

 

2. Kommende CEF-blending facility-ansøgningsrunde 2019-2021

Overblik

Allerede i foråret annoncerede INEA, at man vil slå en ny ansøgningsrunde op kaldet blending facility. Ansøgningsrunden er fortsat ikke åbent, da ansøgningsvilkårene endnu ikke er færdigforhandlet med den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Ansøgningsrunden forventes opslået medio november med et budget på 200 mio. EUR.

Ansøgningsrunden giver mulighed for støtte til:
innovative projekter indenfor forskellige transportformer samt
ERTMS (signalsystemer på jernbanen).
Denne ansøgningsrunde minder om de tidligere ansøgningsmuligheder til blending-finansiering, hvor et projekt finansieres ved en blanding af egen finansiering, lånefinansiering og støtte fra CEF.

Det særlige ved denne ansøgningsrunde er dog, at der vil være rulle-de ansøgningsmulighed. Der vil således være en ansøgningsfrist en gang i kvartalet, hvor midlerne fordeles efter først til mølle princippet. Første ansøgningsfrist ventes at være til februar 2020.

 

Gå til EU-Kommissionens hjemmeside for CEF Transport Blending Facility (nyt vindue)

 

3. SAVE THE DATE: Nordisk CEF seminar den 4. december 2019 i København

I samarbejde med DG MOVE og INEA inviterer Transport-og Boligministeriet til nordisk CEF seminar den 4/12/2019 fra kl. 9 til 16:30. Seminaret afholdes på engelsk og arrangeres i samarbejde med vores nordiske kollegaer.

Seminaret forventes opdelt i to dele:

I den første del vil de to nye ansøgningsrunder blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både DG MOVE, INEA og repræsentanter for de nordiske CEF sekretariater. Desuden vil eventuelt kommende ansøgningsrunder og CEF-II blive præsenteret.

Den anden del af seminaret vil have fokus på administrationen af bevilgede CEF midler, herunder særligt afrapporteringskravene til INEA, såvel de tekniske som de finansielle.

Der vil igennem dagen være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med oplægsholdere og de øvrige deltagere om erfaringen med at forberede, ansøge og administrere CEF bevillinger.
 
Både nuværende og potentielle CEF ansøgere inviteres til at deltage i seminaret. En separat invitation til seminaret udsendes snart.

Tilmelding vil være påkrævet.

 

4. Resultatet af den seneste ansøgningsrunde

I foråret var der frist for at indsende ansøgninger til et såkaldt Annual Work Programme, hvor der blandt andet kunne søges til forbedringer af TEN-T havnene i det samlede net (comprehensive network) samt til udskiftning af bremseklodser på jernbanegodsvogne.

Fra dansk side blev tre havneansøgninger fremsendt. Ingen af de danske ansøgninger blev imidlertid tildelt støtte af Kommissionen.

I sine bedømmelser lagde Kommissionen i flere tilfælde særligt vægt på to forhold. For det første, om ansøgningerne var tilstrækkeligt målrettet de opslåede prioriteter. Det er vurderingen, at særligt i ansøgningsrunder, hvor der er stor efterspørgsel på midler, at Kommissionen i højere grad vil fokusere på de ansøgninger, som præcist imødekommer ansøgningsrundens prioritet. Fremad bør der således være endnu større fokus på, at ansøgningerne rammer de opslåede prioriteter.

Et andet opmærksomhedspunkt fra Kommissionen var, at flere ansøgninger rummede elementer af forundersøgelser i form af feasibility studier, i stedet for alene at angå forberedelse af kommende investeringer. Læringen er, at der i en ansøgning bør være endnu større fokus på at klarlægge og forklare, når aktiviteter angår detailforberedelserne til selve implementeringen af et projekt.

 

Gå til EU-kommissionen for at se oversigt over samtlige modtagne ansøgninger til ansøgningsrunden og resultatet af Kommissionens evaluering (nyt vindue)