Invitation til gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke

12-11-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arrangerer gå-hjem-møder om aktuelle emner på jernbaneområdet. Sæt kryds i kalenderen den 16. januar 2020, når det første gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke afholdes.

Gå-hjem-møder med dialog og debat

Som et nyt initiativ arrangerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gå-hjem-møder om aktuelle emner på jernbaneområdet. Formålet med møderne er at skabe dialog og debat med branchen om aktuelle emner. Styrelsen forventer at afholde cirka 3 gå-hjem-møder i 2020. Hvert møde vil omhandle ét aktuelt emne, der belyses fra forskellige vinkler af en eller flere oplægsholdere. Møderne forventes at være fra kl. 15.00 – 18.00.

Med de årlige gå-hjem-møder vil sikkerhedskonferencen fremover blive afholdt hvert andet år. Den næste sikkerhedskonference vil blive afholdt i januar 2021.

 

Sæt kryds i kalenderen den 16. januar 2020

Det første gå-hjem-møde bliver afholdt den 16. januar 2020 kl. 15.00, og emnet for mødet er den 4. jernbanepakke. Mødet bliver afholdt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København. De resterende gå-hjem-møder er under planlægning.

Det endelige program for mødet den 16. januar er under udarbejdelse og bliver offentliggjort snarest. Der vil med programmets offentliggørelse også blive åbnet for tilmeldingen.

4. jernbanepakke

Den 16. juni 2020 bliver den 4. jernbanepakke implementeret i Danmark. Den 4. jernbanepakke består af en politisk og en teknisk søjle. Den tekniske søjle, der i Danmark administreres af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, skal blandt andet understøtte et mere sammenhængende europæisk jernbanenet og nedbringe en række administrative omkostninger for jernbanevirksomheder. Det skal en ny ansøgningsplatform, One-Stop Shop, sikre. Fremover skal alle ansøgninger om sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser sendes via platformen.