Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendt

28-11-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service, således at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser til Metroselskabet og Metro Service. Hermed er vejen banet for, at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift. Metroselskabet har meldt ud, at åbningen af M3 vil finde sted søndag den 29. september 2019.

Med de udstedte godkendelser og ibrugtagningstilladelser har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet, at sikkerhedsgrundlaget for Cityringen er på plads og at den således må tages i brug til passagerdrift.  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt følgende godkendelser og ibrugtagningstilladelser: 

  • Ibrugtagningstilladelse til infrastrukturen
  • Ibrugtagningstilladelse til passagerkøretøjer
  • Ibrugtagningstilladelse til Metro stationer og skakte
  • Godkendelse af tekniske og trafikale sikkerhedsregler
  • Godkendelse af uddannelse af sikkerhedsklassificerede funktioner
  • Godkendelse af ændret sikkerhedsgodkendelse, certifikat og licens

I overensstemmelse med styrelsens normale praksis indeholder de udstedte godkendelser og ibrugtagningstilladelser en række betingelser, som skal opfyldes henholdsvis inden passagerdrift og efter påbegyndt passagerdrift.

 

Gå til Letbanekrav.dk og læs mere om de forskellige godkendelsestyper (nyt vindue)