Offentliggørelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige rapport om tilsynet med lufthavnstakster

15-11-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for 2018. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.

Rapporten for 2018 beskriver styrelsens tilsyn med lufthavnstaksterne i Danmark og har særligt fokus på forhandling af aftalen om takster for Københavns Lufthavn gældende for perioden 2019 – 2023. Det fremgår af rapporten, at styrelsen har godkendt taksterne for Københavns Lufthavn, da styrelsen har vurderet, at taksterne er omkostningsrelaterede, gennemskuelige og ikke-diskriminerende.

Lufthavnstakster betales af lufthavnsbrugere (luftfartsselskaber) for brug af lufthavnens faciliteter. Taksterne er knyttet til:

  • landing
  • start
  • afmærkning af flyvepladsen
  • parkering af fly
  • passager- og fragtekspedition

Taksterne finansierer helt eller delvist, at start- og landingsbaner og tilknyttede områder samt passager- og fragtterminalområder stilles til rådighed. Lufthavnstaksterne bliver opkrævet via luftfartsselskabernes endelige pris, som passagererne eller fragtkunderne betaler.

Rapporten er forankret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnstakster, hvor det fremgår, at den uafhængige tilsynsmyndighed – Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen – årligt skal offentliggøre en beretning om sit tilsyn med lufthavnstakster i danske lufthavne.

Senest opdateret 14-11-2023