Revision af styrelsens gebyrbekendtgørelse på postområdet

28-11-2019

Styrelsen sender udkast til en ny gebyrbekendtgørelse på postområdet i høring, som nedsætter gebyrsatsen efter regning og regulerer det formålsbestemte gebyr for postbefordrende virksomheder gældende for 2020. Høringsfristen er den 6. november 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nedsætter satsen for gebyr efter regning for postbefordrende virksomheder og regulerer det formålsbestemte gebyr på området. Begge med virkning pr. 1. januar 2020.

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af takstfastsættelser, bliver reduceret til kr. 780 pr. time i 2020 fra kr. 940 pr. time i 2019. Formålet er at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver reguleret i 2020 til kr. 3,24 pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra kr. 3,17 i 2019.

Styrelsens regulering af de to gebyrsatser forventes at sænke omkostningerne for de erhvervsmæssige postbefordrende virksomheder med cirka 5.000 kr. i 2020.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til mailadressen: info@tbst.dk senest den 6. november 2019. Mærk venligst mailen med ”j.nr. TS00108-00101”.

 

Trafikstyrelsen
Carsten Nieburhs Gade 43

1577 København V

CVR-nr.: 27186386

Tlf..: 72218800

info@trafikstyrelsen.dk

 

Se høringen på Høringsportalen.dk (nyt vindue)