Sikkerhedsrapport for dansk civil luftfart 2018

12-11-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den årlige sikkerhedsrapport for civil luftfart i Danmark. På baggrund af rapporten er det styrelsens vurdering, at dansk luftfart har et højt sikkerhedsniveau.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årlige sikkerhedsrapport giver et overblik over sikkerhedsniveauet i dansk luftfart. Rapporten skal bidrage til en større forståelse af arbejdet med sikkerheden i dansk civil luftfart.

I 2018 var der ingen fatale havarier i dansk luftfart. Det betyder, at både den kommercielle og private del af dansk luftfart lever op til de fastsatte sikkerhedsmål.

I sikkerhedsrapporten gør styrelsen også status for sikkerhedsniveauet hos aktørerne i luftfartsbranchen. På baggrund af styrelsens tilsynsaktiviteter og det generelle samarbejde med branchen er det vurderingen, at sikkerheden hos luftfartsaktørerne i Danmark er tilfredsstillende.