Udfordringer for den kollektive trafik i yderområderne

05-11-2019

En ny rapport viser, at tilbuddet om kollektiv trafik i yderområderne ikke altid er tilstrækkeligt til at understøtte borgernes behov.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør i dag en analyse af den kollektive trafik i yderområderne. Analysen viser, at der er en klar udfordring i forhold til kollektiv transport i yderområderne.

En kombination af store afstande, lav befolkningstæthed og forholdsvis mange personbiler betyder, at konventionel busdrift har svære vilkår, og måske i nogle tilfælde ikke længere er den oplagte løsning.

Mulighederne for væsentligt at forbedre den kollektive transport i yderområderne inden for de givne rammer er ifølge analysen begrænsede. Skal der i væsentligt omfang ske en styrkelse af mobilitetstilbuddene i de tyndere befolkede områder, skal der tænkes i nye koncepter.