Ændring af gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

28-10-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse for gebyrer og afgifter på luftfartsområdet gældende for Danmark, Færøerne og Grønland for 2020. Der er høringsfrist den 18. november 2019.

Den nye bekendtgørelse regulerer gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. for Danmark, Færøerne og Grønland.

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen sænkes fra 4,75 kr. pr. passager i 2019 til 4,50 kr. i 2020.
Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, sænkes. Satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A2, fastholdes på samme niveau som i 2019.

Bekendtgørelsen bliver sendt i høring med frist den 18. november 2019, og forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.