Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Skybrudstunnel

15-10-2019

Som en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, anlægges Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, der skal bortlede vand fra skybrudsoplandet Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro. Projektet kræver, at miljøpåvirkningerne belyses i en miljøkonsekvensrapport før, skybrudstunnelen kan tillades. Høringsfristen for svar er den 2. december 2019.

Gottlieb Paludan Architects og HOFOR/Frederiksberg Forsyning

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har ansøgt om at etablere en skybrudstunnel fra Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge. Tunnelen forventes at blive ca. 1265 meter lang og forløber fra nær det sydvestlige hjørne af Skt. Jørgens Sø, derefter under Det ny Teater, Vesterbro Torv og Gasværksvej, Kødbyen og banearealet. Tunnelen ender ved Kalvebod Brygge 45.

Københavns og Frederiksberg Kommuner er myndighed for anlæg af selve tunnelen, mens Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for etablering af udløbsbygværket i Københavns Havn.

Før projektet kan etableres, skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for at undersøge, om projektet påvirker omgivelserne. Rapporten skal give styrelsen et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan tillades. Styrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger.

Miljøkonsekvensrapporten for Kalvebod Skybrudstunnel kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her (nyt vindue).

Høringssvar vedr. udløbsbygværket skal sendes senest den 2. december 2019 til vvm@tbst.dk cc geag@tbst.dk med henvisning til journalnr.: TS6040102-00016.

Høringssvar vedr. tunnelanlægget skal sendes til Københavns Kommune.

Styrelsen gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at tilkendegivelser samt navn og adresser på dem, som kommer med tilkendegivelser angående sagen, vil kunne optræde i styrelsens afgørelse, som offentliggøres på hjemmesiden.

Informationsmøde

Bygherre afholder informationsmøde for offentligheden om miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Brygge Skybrudstunnel den 13. november kl. 18.30 - 20.30 på Gasværksvejens Skole, Gasværksvej 22, 1656 København V. Tilmelding til informationsmødet er ikke nødvendigt.

På mødet vil der være deltagelse fra Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Gå til VVM projekter under behandling (nyt vindue)