Sikkerhedsrapport for jernbanen for 2018

28-10-2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør den årlige sikkerhedsrapport for det danske jernbanenet. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet forsat er højt på det danske jernbanenet.

Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver årligt en sikkerhedsrapport med formålet om at give et overblik over udviklingen i sikkerheden på den danske jernbane.

Sikkerhedsrapporten for 2018 viser, at sikkerhedsniveauet fortsat er højt på det danske jernbanenet. Det fastsatte sikkerhedsmål blev som i de forrige år overholdt i 2018.

I 2018 blev der indberettet 22 væsentlige ulykker på de danske jernbaner. I 2018 var der ti personer som blev dræbt i jernbaneulykker, mens ti kom alvorligt til skade. Størstedelen af ulykkerne er sket i forbindelse med uretmæssig indtrængning på banearealer og i jernbaneoverkørsler.

Danmark var i 2018 fortsat i top fem i EU målt på færrest antal dræbte og alvorligt tilskadekomne per kørte tog-kilometer.