Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse i Frederikshavn Havn

12-09-2019

Frederikshavn Havn ønsker at udvide havne- og værftsområdet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i samarbejde med Frederikshavns Kommune udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre. Høringsperioden for miljøkonsekvensrapporten er den 4. september – 30. oktober 2019.

På Frederikshavn Havn ligger værftet Orskov Yard A/S, som allerede i dag har omfattende værftsaktiviteter. Værftet vil gerne udvide værftsaktiviteterne, så der er mulighed for at servicere flere og større skibe end i dag. Derudover ønsker Frederikshavn Havn at udvide med et nyt kajanlæg for anløb af skibe og andre havneaktiviteter.

Projektet indebærer etablering af et nyt havne- og værftsareal på ca. 47.000 m2 i det eksisterende havnebassin ved opfyldning af havnebassin og nedrivning af eksisterende Nordre Mole, en lager- og værkstedsbygning på op til 5.000 m2 samt to flydedokke ved havne- og værftsområdet, der vil kunne modtage ca. 50 skibe årligt. Den største af de nye flydedokke bliver ca. 250 x 50 meter og får en højde på 15 meter. Den anden flydedok bliver ca. 180 x 37 meter og får en højde på 11 meter.

Udvidelse af havne- og værftsområdet i Frederikshavn Havn kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af Rambøll på vegne af Orskov og Frederikshavn Havn i et samarbejde med Frederikshavn Kommune samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen er myndighed for de dele af projektet, der foregår på søterritoriet, mens Frederikshavn Kommunen er ansvarlig for de dele af projektet, der er placeret på land.

Miljøkonsekvensrapporten og relevante dokumenter er offentliggjort og kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelses hjemmeside.

Formålet med rapporten er, at give styrelsen et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan tillades. Styrelsen opfordrer derfor alle interesserede til at kommentere materialet vedrørende eventuelle miljøpåvirkninger.

Høringssvar skal være indsendt senest den 30. oktober 2019 til vvm@tbst.dk cc nave@tbst.dk. Angiv journalnr.: TS6040202-00046 i mailens emnefelt.

Styrelsen gør opmærksom på, at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Det betyder, at tilkendegivelser samt navn og adresser på dem, som kommer med tilkendegivelser angående sagen, vil kunne optræde i styrelsens afgørelse. Afgørelsen bliver offentliggjort på hjemmesiden.

 

Gå til VVM-listen for afgjorte miljøvurderinger for 2020 (nyt vindue)