Høring over udkast til ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret

06-04-2020

En ny bekendtgørelse om udvidet digital adgang til nationalitetsregistret skal gøre det muligt for offentlige myndigheder og visse private virksomheder med relation til luftfart at hente oplysninger om dansk registrerede luftfartøjer.

Foto: Colourbox

Med den nye bekendtgørelse bliver det muligt for offentlige myndigheder og visse private virksomheder at hente oplysninger fra nationalitetsregistret, som de har behov for i forbindelse med udførelsen af deres hverv. 

Den udvidede digitale adgang til nationalitetsregistret gør det muligt for offentlige myndigheder og private virksomheder, som godkendes af styrelsen til dette, at hente navne og adresser på ejere og brugere af dansk registrerede luftfartøjer. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om adgangen til nationalitetsregistret, om betingelser og ansøgning dertil, og om hvilke typer af oplysninger myndigheder og virksomheder kan få adgang til. Bekendtgørelsen fastsætter også regler om styrelsens kontrol og mulighed for tilbagekaldelse af afgørelser om udvidet digital adgang.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2020. Den knytter sig til den nye § 6 i luftfartsloven, som er fremsat med lovforslag L120 i indeværende Folketingssamling – og forudsætter således dette lovforslags vedtagelse i Folketinget.

Høringsfristen er den 6. maj 2020.

 

Se høringen på Høringsportalen.dk (nyt vindue)