Høring vedrørende bekendtgørelse om droneflyvning

20-04-2020

En ny bekendtgørelse om droneflyvning sendes i høring. Bekendtgørelsen skal samle de droneregler, som fortsat reguleres nationalt. Høringsfristen er den 8. maj 2020.

Colourbox

Europa-Kommissionen har vedtaget gennemførselsforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer. Forordningen fastsætter nye regler for, hvordan droneoperatører fremadrettet skal udføre droneflyvning.

Formålet med bekendtgørelsen er at samle de droneregler, der fortsat kan reguleres nationalt. Droneflyvning bliver i dag reguleret i luftfartsloven samt i bydronebekendtgørelsen og landdronebekendtgørelsen. Den nye bekendtgørelse om droneflyvning vil erstatte disse to bekendtgørelser.

Den nye dronebekendtgørelse vil indeholde bestemmelser om:

  • Alderskrav til droneførere
  • Krav om ansvarsforsikring
  • Beskyttelse af privatlivets fred
  • Fastsættelse af regler for droneflyvning nær og over flyvesikkerhedsmæssigt kritiske områder, sikringskritiske områder og følsomme naturområder

Bekendtgørelsen vil også indeholde procedurebestemmelser, som supplerer forordning (EU) nr. 947/2019. Procedurebestemmelserne omhandler, hvorledes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpeger og offentliggør geografiske dronezoner. 

Høringsfristen for bemærkninger er den 8. maj 2020. 

Bekendtgørelsen knytter sig til lovforslag L121 om ændring af luftfartsloven, som er fremsat i indeværende Folketingssamling, og den forudsætter således dette lovforslags vedtagelse i Folketinget, førend den kan sættes i kraft.

 

Relevante links

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring vedrørende bekendtgørelse om droneflyvning (nyt vindue)