Justering af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

14-04-2020

Bekendtgørelse om VVM-vurdering på havneområdet sendes i høring for at justere den gældende bekendtgørelse. VVM-processen for havne-anlægsprojekter justeres, så den følger den samme VVM-proces som for anlægsprojekter. Høringsfristen for bemærkninger er den 1. maj 2020.

Colourbox

Udkastet til bekendtgørelsen er en justering af den gældende bekendtgørelse. Formålet med justeringen er, at havne-anlægsprojekter, der tillades af Folketinget ved anlægslov, skal følge samme VVM-proces som anlægsprojekter, der godkendes administrativt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i medfør af havneloven, metroloven eller anden lovgivning. Der ændres ikke ved den gældende VVM-proces for administrative tilladelser.

Justeringen sker på baggrund af principaftale om Lynetteholmen, som Københavns Kommune og den daværende regering indgik den 5. oktober 2018. Af aftalen fremgår det, at By og Havn skal gennemføre en miljøkonsekvensvurdering, som skal danne grundlag for forslag til lov om etablering af Lynetteholmen og om oprettelse af Lynetteholmen I/S.