Opdatering af BL 6-01 - Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL

27-04-2020

BL 6-01 - Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL (forordning (EU) 1178/2011), sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen. Høringsfristen er den 7. maj 2020.

Foto: Colourbox

Europa-Kommissionen har vedtaget seks ændringsforordninger til forordning 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart. Ændringsforordningerne fastsætter nye regler for, hvordan flyvebesætninger i civil luftfart skal agere. BL 6-01 bliver opdateret, så ændringsforordningerne også gælder for Grønland og Færøerne. Med opdateringen bliver der også foretaget redaktionelle ændringer.

I høringsbrevet og udkastet til ny BL 6-01 kan du læse mere om de foretagne ændringer. Fristen for bemærkninger til høringsmaterialet er den 7. maj 2020.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se udkast til BL 6-01 (nyt vindue)