Opdatering af BL 6-68 - Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar

27-04-2020

BL 6-68 – Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar sendes i høring med henblik på at tilpasse og opdatere bestemmelsen. Høringsfristen er den 7. maj 2020.

Foto: Colourbox

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender BL 6-68 i høring, så bestemmelsen følger artikel 10 i Europa-Kommissionens (EU) forordning 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart. Forordningen bestemmer, at medlemsstaterne skal udarbejde en militær kreditrapport i samråd med agenturet (EASA). Styrelsen udarbejdede kreditrapporten i 2016 og fik den godkendt af EASA, hvorefter den blev publiceret som en AIC (Aeronautical Information Circular).

Formålet med at opdatere BL 6-68 er at indarbejde reglerne om den militære kreditrapport, så der fremover er en konkret hjemmel i de nationale danske regler. Med opdateringen bliver der også foretaget nogle redaktionelle ændringer.

I høringsbrevet kan du læse mere om udkastet til den nye BL 6-68 og de foretagne opdateringer.
Fristen for bemærkninger til høringsmaterialet er den 7. maj 2020.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se udkast til BL 6-68 (nyt vindue)