Ansøgninger om tilskud på samlet 28 mio. kr. til forbedring af cykelparkering ved stationer

19-08-2020

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget i alt 31 ansøgninger fra landets kommuner, regioner og trafikselskaber til forbedringer af cyklisternes vilkår ved stationer i hele landet.

Midlerne fra pulje til fremme af cykelparkering i forbindelse med kollektiv trafik uddeles i efteråret 2020, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil nu vurdere ansøgningerne. 

Derpå sender styrelsen en indstilling til transportministeren, der på baggrund af indstillingen forestår forhandlinger med ordførere fra forligskredsen om tildeling af tilskud til de enkelte projekter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer at kunne give besked om udmøntning af puljen inden udgangen af november måned.

 

Læs mere om pulje til forbedring af cykelparkering